Forumindlæg fra Jacob og Camilla
Jacob og Camilla(07-01-2022 14:53)

De, der har læst flere af vores historier, har måske bemærket, at vi ofte kredser om emnet prostitution/sexarbejde, og at vi har forsøgt at belyse det positivt, først og fremmest gennem Carolines dagbog, som vi har fulgt op med et ekstra kapitel i historien "I lære på Nordstjernen" (udkommer 17/1 22).

SEXARBEJDET DØJER MED DISSE PROBLEMER:

1) Rufferiloven (Straffelovens §233), der forbyder at tjene penge på andres salg af sexuelle ydelser. Det indebærer, at hver sexarbejder må organisere sig som sin egen virksomhed, selvom vedkommende i praksis har et fællesskab med kolleger om lejemål, annoncering, telefonpasser m.m.

2) Sexarbejderen skal betale skat af sine indtægter, men har ikke adgang til nogen som helst af de goder, der gælder for det øvrige arbejdsmarked.

Sådanne benspænd og diskrimination fra myndighedernes side er måske mere end noget andet med til at gøre prostitution i Danmark til et marked for kriminelle og lyssky elementer, herunder trafficking.

Der er nogle, der gerne vil gøre det strafbart at købe sexuelle ydelser. Men i forvejen er vold, tvang og indespærring jo forbudt. Så hvad er det egentlig man mangler af lovgivning for at kunne beskytte sexarbejderne?

LAD OS SOM ET TANKEEKSPERIMENT FORESTILLE OS:

- at sexarbejde blev fuldt lovliggjort som erhverv, og at sexarbejderne fik adgang til alle arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, herunder at udenlandske arbejdstagere kunne slå sig ned med dette erhverv på linje med andre serviceerhverv.

Hvad kunne der så ske:

- Sexarbejde ville blive uinteressant eller mindre interessant for kriminelle aktører.

- En typisk dansk klinik er i forvejen et af de steder, hvor der udøves den mest sikre sex. Men på et fuldt lovliggjort marked ville sexarbejdernes sikkerhed og sundhed blive underlagt fuld certificeret kontrol.

- Stigmatisering og offergørelse af sexarbejderne ville aftage og forsvinde. Det ville blive mere acceptabelt og anerkendt, at nogen søgte ind i erhvervet midlertidigt eller varigt. Man ville begynde at tro sexarbejderen, når han/hun siger, at de gør det af lyst og interesse og føler sig beriget som enhver anden, der arbejder med service og wellness.
De psykiske skader ved sexarbejde er et udslag af den prostitueredes selvopfattelse, der igen udspringer af, hvordan man opfattes af den offentlige mening.

Sexarbejderen kan vælge at undertrykke sin egen sexualitet og vil dermed låse sig mere og mere fast i at forstå sin situation som det at stille sin krop til rådighed, løsrevet fra sin egen personlighed. Eller hun/han kan i stedet vælge at give sin egen sexualitet frit spillerum i det intime samvær med kunden og give sig selv lov til at få orgasme og udløsning. — Og hvorfor ikke? Den professionelle musiker eller sanger giver også sin personlige musikglæde frit spillerum i mødet med publikum.

For den mandlige sexarbejder må det vel være en betingelse at kunne præstere en rejsning i mødet med de mindre attraktive kvinder. Denne menneskelige spændvidde må være den prostitueredes vigtigste dyd - ligesom hos alle andre, der erklærer, at de gerne vil have et arbejde, hvor de skal være noget for andre mennesker.

I EN MERE FORNUFTIG VERDEN KUNNE DER SE SÅDAN UD:

Handicappede personer og ensomme ældre af begge køn kan rekvirere en sexarbejder, de kan være sammen med. Plejepersonale kan assistere med kontakten og samarbejde med sexarbejderen om at tilrettelægge den betjening, som kunden trænger til. Sexarbejderen er motiveret, uddannet og trænet netop til at opfylde behov, der ikke nødvendigvis skal munde ud i penetrering, men snarere roen og trygheden ved intimt kropsligt samvær og at give den handicappede eller den ældre person oplevelsen af, at nogen har lyst til at være tæt på ham/hende og udveksle kærtegn etc.

Unge, der er usikre på sig selv og deres krop og skræmt af, hvor hurtigt kammeraterne kører frem med sex, kan gå til en erfaren sexarbejder, der vil hjælpe dem over angsten for den første oplevelse og for ikke at kunne slå til sexuelt.

Modne personer (måske 30-60 år), der blev ladt alene tilbage på perronen, da kammeraterne kørte afsted med sextoget, kan opsøge en sexarbejder, der vil løse op for deres traumer og længsler, imødekomme en desperat, utilfredsstillet hudsult og vise, at der stadig kan ligge et sexliv foran dem.

Sexarbejdere i denne vision er mænd og kvinder, som kan have en uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund inden for sundhed og menneskekundskab. Som sexarbejdere kan de have gennemgået en mesterlære hos en erfaren kollega, der også taler med dem om deres professionelle selvforståelse. Man kan arbejde inden for branchen en kortere eller længere årrække. Man kan vælge at arbejde på klinik eller tage ud til kunderne eller begge dele. Som ældre vil man kunne blive mentor for yngre kolleger. Man kan blive organisator, leder af en klinik, idéperson, arbejdsgiver. Og man vil tage sin erfaring med sig videre i livet til andre professioner.

Selvfølgelig skal der i den verden også være plads til at møde en sexarbejder for dem, der bare har det som deres foretrukne måde at have sex - eller som en afveksling fra andre måder, når man lyst til at bruge sine penge på den måde. Der skal være plads til at dyrke alle disse sexuelle specialiteter, som også kan findes på klinikkernes spisekort i dag.

Med priser på over 2.000 kr. for en time må man imidlertid tro, at købesex i dagens Danmark især frekventeres af mennesker, der har problemer med at få deres behov tilfredsstillet på andre måder. Hvis købesex kunne få lov at eksistere i fuld åbenhed, ville det tiltrække både flere udbydere og flere kunder, og priserne ville nok falde, måske med særlige tilbud til værdigt trængende.

6/1 kunne man i "Løvens hule" på DR1 møde en ung kvinde, der har startet et firma - Klub Venus - med sexlegetøj og det budskab, at sexuel tilfredsstillelse skal være naturlig. Hun fik begejstret opbakning fra tre løver. Hvorfor ikke brede det budskab videre ud fra sexlegetøj til købesex?


Kommentarer

Erik Shoon(M)(07-01-2022 18:50)

Jeres forslag lyder yderst fornuftigt..

Der er tale om en særdeles tabuiseret og dårligt behandlet branche, som lider under alle de fordomme og fortrængninger - som "vi andre" har.

Lad os få ordet på bordet og "kødet på disken" - så vi kan se, hvad vi har med at gøre..!

Utroligt at det stadig skal være så "beklumret" at tale om sex arbejdere i 2022..
Erik Shoon