Forumindlæg fra Jacob og Camilla - Hurra for sexarbejderne!
Jacob og Camilla(07-01-2022 14:53)

De, der har læst flere af vores historier, har måske bemærket, at vi ofte kredser om emnet prostitution/sexarbejde, og at vi har forsøgt at belyse det positivt, først og fremmest gennem Carolines dagbog, som vi har fulgt op med et ekstra kapitel i historien "I lære på Nordstjernen" (udkommer 17/1 22).

SEXARBEJDET DØJER MED DISSE PROBLEMER:

1) Rufferiloven (Straffelovens §233), der forbyder at tjene penge på andres salg af sexuelle ydelser. Det indebærer, at hver sexarbejder må organisere sig som sin egen virksomhed, selvom vedkommende i praksis har et fællesskab med kolleger om lejemål, annoncering, telefonpasser m.m.

2) Sexarbejderen skal betale skat af sine indtægter, men har ikke adgang til nogen som helst af de goder, der gælder for det øvrige arbejdsmarked.

Sådanne benspænd og diskrimination fra myndighedernes side er måske mere end noget andet med til at gøre prostitution i Danmark til et marked for kriminelle og lyssky elementer, herunder trafficking.

Der er nogle, der gerne vil gøre det strafbart at købe sexuelle ydelser. Men i forvejen er vold, tvang og indespærring jo forbudt. Så hvad er det egentlig man mangler af lovgivning for at kunne beskytte sexarbejderne?

LAD OS SOM ET TANKEEKSPERIMENT FORESTILLE OS:

- at sexarbejde blev fuldt lovliggjort som erhverv, og at sexarbejderne fik adgang til alle arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, herunder at udenlandske arbejdstagere kunne slå sig ned med dette erhverv på linje med andre serviceerhverv.

Hvad kunne der så ske:

- Sexarbejde ville blive uinteressant eller mindre interessant for kriminelle aktører.

- En typisk dansk klinik er i forvejen et af de steder, hvor der udøves den mest sikre sex. Men på et fuldt lovliggjort marked ville sexarbejdernes sikkerhed og sundhed blive underlagt fuld certificeret kontrol.

- Stigmatisering og offergørelse af sexarbejderne ville aftage og forsvinde. Det ville blive mere acceptabelt og anerkendt, at nogen søgte ind i erhvervet midlertidigt eller varigt. Man ville begynde at tro sexarbejderen, når han/hun siger, at de gør det af lyst og interesse og føler sig beriget som enhver anden, der arbejder med service og wellness.
De psykiske skader ved sexarbejde er et udslag af den prostitueredes selvopfattelse, der igen udspringer af, hvordan man opfattes af den offentlige mening.

Sexarbejderen kan vælge at undertrykke sin egen sexualitet og vil dermed låse sig mere og mere fast i at forstå sin situation som det at stille sin krop til rådighed, løsrevet fra sin egen personlighed. Eller hun/han kan i stedet vælge at give sin egen sexualitet frit spillerum i det intime samvær med kunden og give sig selv lov til at få orgasme og udløsning. — Og hvorfor ikke? Den professionelle musiker eller sanger giver også sin personlige musikglæde frit spillerum i mødet med publikum.

For den mandlige sexarbejder må det vel være en betingelse at kunne præstere en rejsning i mødet med de mindre attraktive kvinder. Denne menneskelige spændvidde må være den prostitueredes vigtigste dyd - ligesom hos alle andre, der erklærer, at de gerne vil have et arbejde, hvor de skal være noget for andre mennesker.

I EN MERE FORNUFTIG VERDEN KUNNE DER SE SÅDAN UD:

Handicappede personer og ensomme ældre af begge køn kan rekvirere en sexarbejder, de kan være sammen med. Plejepersonale kan assistere med kontakten og samarbejde med sexarbejderen om at tilrettelægge den betjening, som kunden trænger til. Sexarbejderen er motiveret, uddannet og trænet netop til at opfylde behov, der ikke nødvendigvis skal munde ud i penetrering, men snarere roen og trygheden ved intimt kropsligt samvær og at give den handicappede eller den ældre person oplevelsen af, at nogen har lyst til at være tæt på ham/hende og udveksle kærtegn etc.

Unge, der er usikre på sig selv og deres krop og skræmt af, hvor hurtigt kammeraterne kører frem med sex, kan gå til en erfaren sexarbejder, der vil hjælpe dem over angsten for den første oplevelse og for ikke at kunne slå til sexuelt.

Modne personer (måske 30-60 år), der blev ladt alene tilbage på perronen, da kammeraterne kørte afsted med sextoget, kan opsøge en sexarbejder, der vil løse op for deres traumer og længsler, imødekomme en desperat, utilfredsstillet hudsult og vise, at der stadig kan ligge et sexliv foran dem.

Sexarbejdere i denne vision er mænd og kvinder, som kan have en uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund inden for sundhed og menneskekundskab. Som sexarbejdere kan de have gennemgået en mesterlære hos en erfaren kollega, der også taler med dem om deres professionelle selvforståelse. Man kan arbejde inden for branchen en kortere eller længere årrække. Man kan vælge at arbejde på klinik eller tage ud til kunderne eller begge dele. Som ældre vil man kunne blive mentor for yngre kolleger. Man kan blive organisator, leder af en klinik, idéperson, arbejdsgiver. Og man vil tage sin erfaring med sig videre i livet til andre professioner.

Selvfølgelig skal der i den verden også være plads til at møde en sexarbejder for dem, der bare har det som deres foretrukne måde at have sex - eller som en afveksling fra andre måder, når man lyst til at bruge sine penge på den måde. Der skal være plads til at dyrke alle disse sexuelle specialiteter, som også kan findes på klinikkernes spisekort i dag.

Med priser på over 2.000 kr. for en time må man imidlertid tro, at købesex i dagens Danmark især frekventeres af mennesker, der har problemer med at få deres behov tilfredsstillet på andre måder. Hvis købesex kunne få lov at eksistere i fuld åbenhed, ville det tiltrække både flere udbydere og flere kunder, og priserne ville nok falde, måske med særlige tilbud til værdigt trængende.

6/1 kunne man i "Løvens hule" på DR1 møde en ung kvinde, der har startet et firma - Klub Venus - med sexlegetøj og det budskab, at sexuel tilfredsstillelse skal være naturlig. Hun fik begejstret opbakning fra tre løver. Hvorfor ikke brede det budskab videre ud fra sexlegetøj til købesex?


Kommentarer

Jacob og Camilla(p)(16-02-2022 00:37)

I Berlingske i dag, 16/2 2022 bliver vi mindet om, hvordan TV-serien "Borgen" inspirerede den daværende borgerlige regering til at indlede arbejdet for at give sexarbejderne fulde arbejdsmarkedsmæssige rettigheder. Et arbejde, der desværre blev stoppet ved regeringsskiftet. Når der kommer en borgerlig regering igen, vil arbejdet blive genoptaget.Jacob og Camilla(p)(08-02-2022 22:20)

Se her:
https://www.s-i-o.dk/
Det er dem, du først og fremmest skal samarbejde med.DeltaS-O(M)(08-02-2022 21:25)


Her kommer lige lidt flere tanker om det almennyttige bordel

Jeg skriver dette for at modne ideen

Jeg syntes at det vil være godt at tale prostitution op,

Der er mange spørgsmål der skal tænkes over som fx: Hvad skal den nedre aldersgrænse være?

Navneforslag:
1: Horehuset
2: Lystens hule
3: ...
Forslag til vedtægter i foreningen:

§1: Foreningen støtter udbredelsen af sex i danmark.

§2: Det er kun sexarbejdere der må få et økonomisk udbytte af foreningens aktiviteter.

§3: Sexarbejderne der er aktive i foreningen får halvdelen af indtægten fra deres arbejde. Herefter dækkes andre driftsomkostninger. Eventuelt overskud håndteres som beskrevet i §XXX

§4: Det er vigtigt at sexarbejderne forberedes, støttes og følges efter arbejdets ophør, både psykisk og fysisk.

§5: Der skal arbejdes for at udvikle et sikker og positivt grundlag for sexarbejde.

§6: En sexarbejder, på arbejde, skal altid have en støtteperson i umiddelbar nærhed.

§XXX Eventuelt overskud går til :
- Socialt støttende arbejde for sexarbejderne (men det skulle på sigt ikke være )
- Gadejuristen
- sex og samfund
- andet socialt arbejde
- ….Kom gerne med jeres tanker

Venligst DeltaS-OJacob og Camilla(p)(08-02-2022 11:17)

Ja, lad os nu endelig følge med i projektet.Erik Shoon(M)(08-02-2022 00:40)

Ja.. Held og lykke med den meget kreative plan..!
Det bliver spændende at høre mere om.

Så kom der alligevel noget ud af jeres fine tiltag her..Jacob og Camilla(p)(07-02-2022 13:07)

En rigtig god idé. Du skal finde en jurist, der har sagkundskab og en positiv indstilling til sexarbejde for at sikre dig, at modellen holder i byretten. Hvis du henvender dig til SIO, Sexarbejdernes InteresseOrganisation, vil de ganske sikkert være med til at samarbejde og finde juridisk hjælp.
Held og lykke med planen!DeltaS-O(M)(07-02-2022 10:33)


Jeg har flere gange tænkt på at oprette en almennyttig forening der driver bordeller.

Jeg ser det således : Rufferi er ulovligt (og det kan jeg egentligt godt forstå). Men hvis dem der hjælper sexarbejderne ikke tjener penge, så tror jeg ikke der er ulovligt.

Sex er godt, Sex er sundt. Jeg går ind for sex også til dem der har svært ved at lave private aftaler om det.

Jeg tror en hjælpeforening(lidt lige som genbrugsbutikkerne) kunne være en god måde at organisere sexarbejde.

Det kunne være en model hvor den der sælger sex får halvdelen af indtægterne og den anden halvdel går til husleje, rene lagner mm. Det overskud der måtte komme kunne gå til socialt arbejde.

Hvad tænker I andre om den ide?Jacob og Camilla(p)(26-01-2022 23:51)

Men hør nu her: hvis sexarbejde blev gjort til et lovligt erhverv, ville det heller ikke mere være et udskammet erhverv.
Derfor ville det også falde ind under normal rådgivning til arbejdssøgende at sige til den rette mand eller kvinde:
Du er i din bedste alder. Du er sund og frisk. Du har lyst til at arbejde med mennesker. Hvorfor ikke blive sexarbejder? Vi har et godt samarbejde med en klinik, hvor du vil kunne få en læreplads og et certifikat til at praktisere efter en passende prøvetid. I løbet af et par år som sexarbejder vil du have indsamlet points til at søge ind på uddannelser som psykologi eller sociologi.Jacob og Camilla(p)(25-01-2022 23:47)

Tja, det er ikke en vinkel, vi lige har indsigt i. Mon ikke Arbejdsformidlingen lige ser den enkelte arbejdsløse an og vurderer, om sexarbejde er det rette? I nogle tilfælde kan man vist blive sendt i arbejdsprøvning.
Men alvorligt talt synes vi ikke, at det spørgsmål skal stå i vejen for at tale om sexarbejdets ret til at eksistere som lovligt erhverv. Mon ikke der er eller kan udformes nogle undtagelsesbestemmelser?
Striptease og porno er lovlige erhverv. Det er vist endnu ikke sket, at arbejdsløse er blevet tvunget til at søge ledige stillinger inden for disse brancher.bjr1975(m)(24-01-2022 00:50)

Der er i hvert fald et problem ved at bringe sexarbejde ud af den grå zone det er i nu og gøre det til en helt almindelig beskæftigelse med adgang til at optjene dagpenge, sygedagpenge mv.

Hvis sexarbejde bliver en helt almindeligt beskæftigelse på linje med fx butiksassistent så vil det være et arbejde som helt almindelige arbejdsløse lønmodtagere kan tvinges til at søge, hvis ikke de vil miste deres dagpenge eller kontanthjælp.

Det er i hvert tilfælde en problemstilling som det er svært at smyge sig udenom sådan som systemernw er i dag...Derman(m)(23-01-2022 22:30)

Det er et svært emne. Jeg synes også foreslaget er fornuftigt og det ville være virkelig godt at få aftabuiseret sexarbejde.

En af de sværere dilemmaer kunne være at det skubber til forholdets “ukrænkelighed”. Hvis sexarbejde var et job som alle gør det måske utroskab mere lovligt, der er ikke følelser, så hvem er blevet såret?

Bare min umiddelbare tanke. Ville ønske for de mange mennesker i branchen at det var lige så naturligt at fortælle om sit job som hvilket some helst andet og de var ligestillet på arbejdsmarkedetErik Shoon(M)(23-01-2022 21:02)

Hmm.. IKKE meget respons I fik på det fine udspil.. :-/Erik Shoon(M)(07-01-2022 18:50)

Jeres forslag lyder yderst fornuftigt..

Der er tale om en særdeles tabuiseret og dårligt behandlet branche, som lider under alle de fordomme og fortrængninger - som "vi andre" har.

Lad os få ordet på bordet og "kødet på disken" - så vi kan se, hvad vi har med at gøre..!

Utroligt at det stadig skal være så "beklumret" at tale om sex arbejdere i 2022..
Erik Shoon