Forumindlæg fra SuzyQ - Boytoy
SuzyQ(17-02-2020 21:37)

Friskt kød søges til stilling som boytoy

Da undertegnede er mellem partnere, men har et naturligt stort behov, er der oprettet en stilling som boytoy i husholdningen.


Følgende kvalifikationer er nødvendige:

- Godt og brugbart udstyr:
Gerne over den nationale gennemsnitsstørrelse. Dette er ikke et ultimativt krav, men undertegnede regner med kvalifikationer ud over det sædvanlige på andre områder som kompensation denne eventuelle mangel.

- Indforståethed med at benytte alle huller:
Naturligvis kun efter undertegnedes valg og forgodtbefindende.

- Våd, Varm og Villig tunge og mund:
De tre V’er testes dagligt for undertegnedes komfort.

- Fleksible Fingre:
Der kan finde de rette steder. De to F’er kræver forarbejde ved hjælp af de tre V’er; atter for undertegnedes komfort.

- Udholdenhed:
Dette er et lovkrav, da to ryk og en aflevering ikke lever op til gældende EU standard.

Ud over overstående er en Ph.d. i cand.slik.fis naturligvis påkrævet.

Hvis disse kvalifikationer ikke kan opfyldes, vil din ansøgning efter al sandsynlighed blive afvist uden yderligere foranstaltninger. Dog kan det rette ansigt og en veltrænet krop kompensere for mangler på nogle af de føromtalte områder.

Der vil til en eventuel samtale kunne blive stillet krav om en test af dine evner. Testen vil have flere niveauer. Formålet er at bedømme, om du under uddannelsen udelukkende har fokuseret på det teoretiske, eller om du også har tilegnet en god forståelse for praktisk anvendelse, samt er i stand til at modtage non-verbale instruktioner.

Hvis testen bestås med højrød glans, vil der blive givet tilladelse til en nærmere og dybere besigtigelse af arbejdspladsen. I denne forbindelse er normalt sikkerhedsudstyr naturligvis påkrævet. Undertegnede er leveringsdygtig i hjelme i standardstørrelse af forskellig tykkelse og struktur.

En afvigelse ud over standardmål VIL blive betragtet som en positiv kvalitet, men kræver medbringelse af rigelige mængder af egnede sikkerhedshjelme af rette kaliber. I så fald skal du også regne med et ekstra antal rundvisninger, hvor du gentagende vil komme ud i alle kroge og hjørner af arbejdspladsen.

Hvis du bliver hyret til en ikke nærmere defineret stilling, skal du være parat til at blive brugt efter undertegnedes forgodtbefindende. Du kan, vil og skal stå til rådighed for servicering af undertegnede i alle døgnets 24 timer. Derfor kan overarbejde forventes i stort omfang, ligesom ønske om fridage på søgnehelligdage og weekender som udgangspunkt IKKE vil blive imødeset, medmindre du selv finder en formålstjenlig afløser. Dette skal dog altid godkendes af undertegnede i god tid før den ansøgte fridag.

Hvis den perfekte kandidat ikke findes, vil der være mulighed for at indgå i en jobrotationsordning, hvor et ikke nærmere bestemt antal boytoys skiftevis vil blive sendt på opkvalificerede uddannelsesforløb af kortere eller længere varighed. Du vil have en vis indflydelse på dit uddannelsesforløb via MUS-samtaler, der afholdes efter behov. Behovet bliver naturligvis bestemt af undertegnede.

Løn- og arbejdsvilkår tager afsæt i gældende overenskomster og aftaler indgået mellem Kvindelige Lysters Arbejdsgiver Forening (KLAF) og Forbundet for Første-, Anden- og Tredjeelskere (FFAT).

Lønudbetaling sker i form af naturalier, samt kost og logi hvis dette findes ønskværdigt af undertegnede. Der er efter endt prøvetid mulighed for forhandling af tillæg i form af lommepenge iht. principperne for Ny Løn.

Undertegnede forventer udelukkende seriøse henvendelser. Send venligst din motiverede ansøgning samt CV til miss.Kitty.kat@mail-online.dk senest den 1. marts 2020. En rig variation af billeder med mindst et headshot er påkrævet ved ansøgning, da du skal afspejle husholdningen udadtil såvel som indadtil.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i løbet af uge 10 med opstart pr. 1. april 2020 eller snarest derefter.

Ved ansættelse er det et krav at du ikke bibeholder – eller efterfølgende påtager dig – ansættelse hos andre arbejdsgivere end undertegnede uden dennes accept. Ved indkaldelse til samtale skal der foreligge en ren straffeattest, ligesom du forventes at underskrive en tavshedsklausul, hvad enten du bliver indsat i en stilling eller ej.

Miss Kitty Kat.”


Kommentarer

SuzyQ(K)(24-04-2020 01:35)Kære gamle idiot.

Jeg beklager den lange svartid, men jeg er bange for at mit projekt stødte på mere end en udfordring i udførelsen. Jeg nåede ganske rigtigt et par jobsamtaler, men så blev landet lukket ned af statsministeren.

I starten afprøvede jeg jobsamtaler iført hazmat dragter, behørig afstand på minimum 2 meter ude i den frie natur, samt jobsamtaler gennem Skype eller andre elektroniske medier. Disse udslag af forsigtighed opnåede dog ikke det ønskede resultat, om end jeg fik et par befriende grineanfald. Især ved samtaler iført hazmat dragter. Det var dog også de eneste jobinterviews, der gav sved på panden (og resten af kroppen.)

Ingen af disse ansøgere er dog blevet ansat efterfølgende, både fordi vi ikke kunne gennemføre alle niveauer af interviewerne og fordi mange af dem ikke overholdt den tavshedsklausul, som de underskrev. Du har vist talt med et par af dem, hvis jeg forstår dit skriv korrekt. Dette har dog givet penge på bunden af skattekisten i form af frivillige forlig.

Disse erstatninger har dog muliggjort iværksættelsen af en nødplan. Jeg har været ude og hyre et projektkonsulent team, samt jeg har hyret Søren Brostrøm som min sundhedskonsulent for et YDERST rimeligt beløb. (Søren har pt. et lille pengeflow problem, da han sender betaling til sin frisør, når han giver hovedet en omgang med trimmeren, til sin barber når han barberer sig hver morgen, sin tandlæge når han bruger tandtråd, diverse pizzarier og restauranter når han har lavet mad, sin yndlingscafe når han trækker en kaffe fra automaten osv osv. Dette bliver naturligvis dyrt i længden, men Søren er en vaskeægte pandemi-helt.)

I samarbejde med mit projektkonsulent team og Søren har jeg iværksat Projekt Sikker Jobsamtale. Det er lykkedes os at leje en afdeling af det nedlagte Horserød Statsfængsel, hvor mine ansøgere er sat i isolation. Efter ca. 17 dages komplet isolation, bliver de en for en taget ind til en indledende samtale. De fleste bliver herefter sendt hjem igen, men de der slipper igennem nåleøjet, kommer igennem en længere proces med adskillelige samtaler – også flere end først forventet, da jeg lider af akut ”samtale” sult efter en lang periode uden ”samtaler.”

Vi er altså stadig i gang med at finde den/de rette boytoys, og vi har faktisk kapacitet til at indkalde endnu flere, hvis jeg modtager lovende ansøgere. Så du er meget velkommen til at indsende en ansøgning.

P.S. Der er internet på cellerne, så man kan godt passe sit job, hvis man er en af dem der har mulighed for hjemmearbejde, ligesom rådighedsforpligtigelsen er suspenderet, hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp. Isolation bør derfor ikke være afskrækkende.Glid(M)(01-04-2020 09:06)

@SuzyQ

De af os, der har toyboy genet i os, har med stor intersse og pletvåde trusser fulgt med i Miss Kitty Kats noble forehavende. Desværre så nogle af os opslaget for sent og jeg kan forstå på andre, at testen hos Miss Kitty Kat har været meget krævende. Flere nævner således at Miss Kitty Kats krav til FF og især VVV har efterladt flere toyboys i en situation, hvor de ikke var i stand til at tale sammenhængende og forståeligt i flere dage - ikke at usammenhængende og sløret tale er et særsyn hos en toyboy :-)

Da Miss Kitty Kat har afholdt ansættelsessamtaler og de(n) udvalgte boytoy(s) påbegynder service af Miss Kitty Kat i dag (med mindre tidsplanen er blevet forrykket for at give Miss Kitty Kat mulighed for at teste flere toys), skal jeg på egen og mange andres opfordring ærbødigst anmode om, at Miss Kitty Kat offentliggører billeder af sine valg.

Dette skal naturligvis foregå under overholdelse af PBF´s (Pikkenes Befrielsesfront) autoriserede og statsgodkendte retningslinjer for PRTA (Pikkes Ret Til Anonymitet), men anonymiserede billeder, der viser en eller flere boytoys betjene Miss Kitty Kat med VVV og FF vil blive meget værdsat. Hvem ved, måske kan disse billeder inspirere andre boytoys til at yde en endnu bedre indsats.

Ærbødigt
S. Tivert
Formand for FHSP
(Foreningen af Hurtigt Stive Pikke)Glid(M)(30-03-2020 14:47)

Fremragende skrevet :-)SuzyQ(K)(22-02-2020 21:39)

sorenha: Jeg beklager meget, men det er faktisk ikke tilladt at lave kønsbestemte jobopslag. Jeg synes dog at miss Kitty Kat har vinket med en vognstang, så man selv kan udlede svaret. :D

Tre: Nåhhh ja, den var skisme sjov at skrive. :D Men selvom jeg sendte en dybt seriøs ansøgning, så kom jeg aldrig til hverken samtale eller eksamen.... Bliver lidt ked ved tanken. Synes ellers at jeg var kvalificeret. ;)Tre(k)(20-02-2020 23:30)

Uha, hvor det minder mig om for mange år siden. Den gang jeg søgte en uvildig censor til examen i sex. Du skrev en særdeles kvalificeret ansøgning så vidt jeg husker.sorenha(M)(20-02-2020 10:32)

Mangler der ikke oplysning om det er M/K.storken1964(m)(19-02-2020 21:41)

DEt kommer da an på en prøveSuzyQ(K)(19-02-2020 08:06)

Jeg må vist lige pointere, at det er min veninde, miss Kitty Kat, der er afsender af overstående jobopslag. Hun har ingen interesse i at oprette en profil her.

Jeg formidler naturligvis ansøgninger der af vanvare bliver sendt til mig videre. Og jeg vil også være en del af udvælgelsesprocessen, samt deltage i ansættelsessamtalerne i min dobbeltrolle som fungerende arbejdsmiljørepræsentant/ tillidskvinde. Så ja, muligvis kan dette hjælpe på min skriveblokering.

Miss Kitty Kat har modtaget en del ansøgninger, men føler at hun må præcisere dele af opslaget. Hun har derfor sendt nedenstående besked til mig

Undertegnede takker for den store interesse, men har opdaget nogle uhensigtsmæssigheder i ansøgningerne.

Disse kan inddeles i følgende kategorier:

1. Billeder af appendix.
Undertegnede er IKKE dommer i årets Mr. Longcock konkurrence. Og hvis dette var tilfældet, ville det ikke række med et par billeder af "vidunderet" uden noget at sammenligne med som eks. en tændstiksæske eller en flagstang. Mere effektivt ville det være, hvis man tog en konisk, målte vidunderet og derefter googlede landsgennemsnittet!!!! Hermed behøvede undertegnede ikke lege dommer.
Det præciseres hermed at det krævede headshot er af det ØVERSTE hoved og at et billede af nederste hoved ikke alene udgør en seriøs ansøgning.

2. Spørgsmålet om løn.
Som der står i opslaget, vil lønnen tage afsæt i overenskomster på området. Her medtages ikke diverse lokalaftaler.
Det er korrekt at et protokollat og en lokalaftale i Sønderjylland åbner for muligheden for at aflønning i form af pisk og andre ydmygelser. Det er dog ikke det undertegnede søger, da undertegnede ikke ønsker en abnorm forstørrelse af højre overarms muskulatur.

3. Aldre
At være et boytoy kræver ikke at være en vårhare. Det er indstillingen til jobbet, ikke alderen der er afgørende.
Når det er sagt, så sætter undertegnede grænsen ved Viagra alderen. Ja, det giver udholdenhed, når det kommer til stivelsesproblematikken. Nej, undertegnede er ikke indstillet på at være fuldtids rytterske.

Send endelig flere ansøgninger. Undertegnede bidder ikke!!!

Miss Kitty Kat.Bruger slettet()(19-02-2020 06:36)

Jeg tænker at med rette kandidat så har du også brudt skriveblokaden ved samme lejlighed ;-)Tox(m)(19-02-2020 05:37)

Bare en tanke der falder mig ind:

Der er vist lagt op til en indholdsrig MUS-samtale, når der skal gøres status i det job :-)Gårdsanger(M)(19-02-2020 00:01)

Jo, jo Josher, søg du bare stillingen - der er nemlig noget lusket over ham der Gustav - hmmmmm, nu får vi se!josher(M)(18-02-2020 23:12)

Øv dig Gårdsanger 😒
Jeg ville have ansøgt om det job, men nu har jeg ikke en chance der.Gårdsanger(M)(18-02-2020 22:35)

Hej Kitty Kat

Jeg søger den opslåede stilling da jeg mener, at den er skræddersyet til mig.

Lidt om mig:

Jeg vil bestemt ikke sige, at jeg bare er sådan almindelig, almindelig. Jeg vil beskrive mig som typen, der serverer husets kijaffa fra karaffel og ikke direkte af flasken - lidt stil har man da.

Jeg er også vedholdende, gående mod det udholdende - har haft kat i 18 år og 26 dage, selv om jeg hader katte.

Selv om jeg ikke bliver brugt til avl længere er generne gode og sæden fuld af liv og glade dage.

Hvis ovenstående har vakt din adresse, så er jeg villig til at møde til en samtale.

Jobcenteret har faktisk lige indvilliget i en jobprøvning med løntilskud. Tak Gustav (min sagsbehandler.) Han vil selv kontakte dig, da han lige ville inspirere, at arbejdsforholdene er i orden, inden han sender mig ud i noget.

/Sanger
Vingesuset 24
MusseCentaurea(k)(18-02-2020 16:42)

Det må være et drømmejob for mange....