Tilbage til forsiden

Den blinde gæst indgav øjeblikkelig en officiel klage, og Mona blev mødt af Vor Mor da hun kom ud af badet. Den ældre kvinde bekendtgjorde kort, at Mona skulle gå ud af vagten, og i stedet skulle møde på kontoret, så snart hun var færdig i Salonen.
Af hensyn til de monitorer, der viste overvågningen af skibets passagerområder er Vor Mors kontor sparsomt men behageligt oplyst. Mona følte en dyb skam og frustration, for ikke at have været gæsten til glæde, og for at ha´ været så tæt på at lade sig bruge på den måde af en hund.
Vor Mor beder hende tage plads i en stol overfor skrivebordet, og kort efter ankommer SDS officeren, som åbenbart også skal deltage i mødet.
"Godt, lad os først se hvad der skete, siger han efter en kort præsentation, og Vor Mor starter en optagelse, der begynder hvor Mona kommer ind i salonen til den blinde. Billederne viser hvordan han indledningsvis undersøger hende og, at hun derefter tager plads på briksen. De ser hvordan han betjener sig af hendes krop, og hun får skammeligt bekræftet, at hunden, også inden hun mærkede den, har været tæt på hendes skød, dog uden at have berørt hende. De næste klip viser deres opgør og gæstens vrede, og hun begynder stille at græde.
"Det kommer du ingen vegne med." Siger Vor Mor strengt, og fortsætter, "Du plejer jo ellers ikke at være sippet." Som dokumentation for denne påstand viser hun en lille samling af videoklip fra de foregående dage. Først ser de Mona under brylluppet, indfølt løfte sit underliv op imod brudgommens dybe stød. Herefter følger en række klip af de svenske fyres krævende brug af hende, udspilet og spiddet, af fem unge virile mænd, med ansigt og krop dækket af sæd. Endelig var der klip med farens grådige og voldsomme brug af hende, hun stiller sig tydeligvis betingelsesløst til rådighed, og lader sig viljeløst bruge.
"Så hvad går der pludselig af dig, at du tror du skal bestemme over gæsternes anvendelse af dig? spørger Vor Mor vredt, mens billeder hvor faren brutalt trænger op i hendes bagerste åbning, stadig fylder skærmen, og lyden af hans hæse grynt og hendes dybe men sagde støn lyder fra højtalerne.
"Jamen, jeg betjener mænd ikke dyr." Fik hun fremstammet efter en kort tavshed.
"Som om der var nogen større forskel." svarede Vor Mor fnysende, "Din profil lover jo, at du er til næsten alt, og billederne bekræfter det jo..."
"Ja, men det er jeg ikke til. Jeg betjener mænd, ikke dyr." Gentager Mona med lidt større selvtillid.
"Så længe din sikkerhed ikke er truet har kunden altid ret. Det må du ha forstået." Lyder det vrede svar fra Vor Mor.
"Så, så, pigen er jo helt oprørt… Men det er jo ganske tydeligt, at hun har store evner." Afbryder SDS officeren forsonende. Han havde fulgt opmærksomt med i videoklippene, men havde ellers forholdt sig passivt indtil nu.
"De skal passe meget på her, unge mand. Husk, at De også har ansvaret for disciplinen. Og jeg siger Dem, at hvis vi viser eftergivenhed her, risikerer vi at det hele falder fra hinanden, inden vi får set os om." Svarede Vor Mor i en uforsonende og formanende tone.
"Ja så galt behøver det vel ikke gå, vores nye strategi her er jo netop, at pigerne skal være glade og stolte af deres hverv. Hun er jo ganske ny, og udviser jo et værdifuldt talent. Jeg vil tro, at sagen kan klares med en justering af hendes profil, så misforståelser undgås i fremtiden. Vi kan sige, at der er sket en fejl." Svarer han smilende.
"Vore medarbejdere skal være indstillet på at skubbe til deres grænser. Hendes opførsel overfor gæsten var jo ganske oprørende. Det må føre til en advarsel og muligvis straf, hvis noget lignende gentager sig." Konstaterer Vor Mor kort.

Officeren var tydeligvis ikke tilfreds med mødets udvikling. Det var et mindre skib, mange om bord måtte bestride flere forskelligartede jobs, og hans ansvar som SDS officer for Glædesafdelingen, var et hverv han varetog i relation til sit overordnede job som 1. styrmand. De tre ældre kvinder, der tilsammen var det centrale ´Vor Mor´ element i Gladesafdelingens daglige drift, var selvrådende og erfarne damer fra branchen, og dobbelt så gamle som ham. Det var med andre ord en situation med naturligt iboende kompetenceproblemer.
"Normalt ville jeg ikke sige det her overfor pigen," begyndte han, med en dæmpet og tydeligvis behersket stemme, der skulle dække over en ulmende vrede, "Men jeg tror det er vigtigt at sende et klart signal til afdelingen om, at det er min opfattelse, at Vor Mor gruppen, stadig hænger for meget fast i den gammeldags måde at drive forretning på, og tilsyneladende har svært ved at forstå den nye strategi."
Han havde selv været med til at udvikle og argumentere for strategien, og var nu ansvarlig for dens implementering. Det hele var måske ved at køre af sporet, og det var nødvendigt med øjeblikkelig handling.
"Jeg vil i tiden fremover overvåge afdelingen tættere. I må forberede daglige videoreportager fra Monas og forskellige andre pigers arbejde. Alle skal vide, at jeg garanterer den forretningsmodel og de arbejdsbetingelser, som er blevet lovet.
Noget andet jeg straks kan sige er; at det er min mening, at nogle af jer, måske mest dig, er for nidkære med afstraffelsen. Fremover er der ingen straf uden min klare sanktion, hvis straf da overhovedet skulle blive nødvendig. Det er vigtigt, at få markeret opbakningen til det nye system tydeligt."
Vor Mor havde forholdt sig tavst til denne irettesættelse, og han spurgte nu med lav stemme, "Har De forstået?"
Vor Mor så ned og nikkede. Så vendte han sig mod Mona og sagde, "Jeg tror du har forstået beskeden. Gæsterne kommer først, men du er undskyldt på mange måder. Hold fri resten af dagen og giv så den stakkels blinde mand en undskyldning i morgen."
Mona, der ikke havde deltaget i diskussionen, nøjedes også med at nikke med sænket blik, og tørrede øjnene.
"Godt, og lad os så få justeret den profil, jeg er sådan set enig med Vor Mor i, at I skal være parat til at udvide jeres grænser, men det skal ikke være noget pres. Det skulle helst komme indefra. Så lad os høre lidt om hvad du kan lide, og hvad du absolut ikke kan lide?"
Efter en kop kaffe og lidt snak blev de enige om at ændre hendes profil så der stod at hun var til det meste, at hun var submissiv og til blid S/M.